magyarenglish könyvjelzőnekcím : H-2400 Dunaújváros, Vasmű út 12. | telefon/fax: +36 25 412 220 | mobil: +36 20 801 3316 | e-mail: info@ica-d.hu
Facebook Youtube Twitter Google+ RSS
Keresés
NYITVA TARTÁS JEGY HÍRLEVÉL

Rabul ejtett szabadságok – Történetek a Salazar-diktatúrából

Rabul ejtett szabadságok – Történetek a Salazar-diktatúrából

Kiállítás | 2022. május 20. - július 2.

Szász Lilla fotográfus, Maria Teresa Braz privát archivista és Perenyei Monika művészettörténész portugál-magyar együttműködésben megvalósuló kiállítása mintegy három éve tartó kutató-és alkotómunka eredményeit foglalja össze és tárja a közönség elé.

2022.05.20.-06.25.
Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros
Megnyitó: 2022.05.20. péntek 18 óra
Köszöntőt mond: João Miguel Henriques a Camões Intézet igazgatója
A kiállítást megnyitja: Pócsik Andrea kultúrakutató
A belépés ingyenes!

A kiállítás középpontjában egy lisszaboni családi archívum töredékei állnak: az ötvenes évektől készült privátfilmek és fényképek, albumba rendezett szcenírozott fotók, divatrajzok  és máig őrzött  ruhadarabok. Maria Teresa Braz (1948) féltve gondozza ezt a családi örökséget, amely amatőr fotós édesapjával és divatszabó édesanyjával közös életüket, a gyerekkor relikviáit foglalja magába, és amely a Salazar-diktatúra éveinek emlékét is magába zárja. Jelen kiállítás történetei személyes, hétköznapi történetek, amelyek egyrészt Teresanak a családi fényképekhez fűzött leírásaiban elevenednek meg, másrészt Szász Lilla kamerájával kapnak formát. Teresa és Lilla együttműködését ugyanis a fényképezőgép jelenléte is katalizálta, a mesélést a gyermekkori játékok újrajátszása, a gyermek- és fiatalkor világának a fényképezésen keresztüli ritualizálása egészítette ki. A babaszoba felidézése ambivalens érzelmeket hozhat elő: a Salazar-diktatúra keretein belül létező családi otthon egyfelől a belsővé tett konvenciók továbbörökítésének, másfelől a fantáziajátékoknak egyszerre felszabadult és védett terepe.

Maria Teresa Braz archívumát nemcsak a szubjektív emlékidézés dialogikus  -verbális és fényképezői - gyakorlatai által, hanem a fotóalapú médiumok szélesebb kontextusában is igyekszünk szóra bírni. A hetvenes évekre a fényképezés társadalmi és kulturális gyakorlatainak bősége a fotóelmélet virágzását eredményezte; a családi fényképek eleinte a fotóelméleti diszkurzust élénkítették (Susan Sontag esszéi), a nyolcvanas évektől pedig már vizuális forrásként léptek elő a domináns történeti narratívák mellett. Maria Teresa Braz archívuma nyomán kiállításunk fő témája a portugál nők hétköznapi életének megismerése a Salazar-diktatúra évtizedeiben.  Alapvetően háromféle képi dokumentumegyüttesben – portugál játékfilmekben, fotóriporteri munkákban, valamint a családi filmek gyűjteményében – kerestük a „mesélő” képeket. A hétköznapi életről inkább a vizuális részleteikben érzékletes képet adó fényképeket, a múltbéli mindennapok viselkedéskultúráját figyeltük, benne az önfeledtség és a korlátozottság vizuális nyomait, reprezentációs alakzatait. Kutatómunkánk eredménye a hétköznapi történetek poézisét eredményezte, a diktatúra alatti szabadságkeresések hol drámai, hol komikus, hol zavarba ejtő vagy vicces, de lévén fotografikus: illanó és töredékes példatárát. 

A kiállítás támogatója a Camões Intézet – Budapesti Portugál Nyelvi Központ és a Nemzeti Kulturális Alap.

Külön köszönet:
 Aknay Csaba, Maria Teresa Braz, Estela Casanovas, Farkas Dániel, Hegedűs Fanni, João Miguel Henriques, K. Horváth Zsolt, Hutanu Emil, Mátyus Andrea, Alexandra Nunes, Fatima Ribeiro, Arquivo Fotografico Municipal de Lisboa, Videoteca Municipal de Lisboa

---------

Captured Liberties – Stories from the Salazar Dictatorship

Exhibition of: Lilla Szász, photographer, Maria Teresa Braz, private archivist, and Monika Perenyei, art historian

20.05.2022-25.06.2022
Institute of Contemporary Art - Dunaújváros
Opening: 20. 05. 2022, Friday, 18:00
Opening remarks: João Miguel Henriques, Director of Camões Institute, Budapest
Opening speech: Andrea Pócsik, culture researcher
Free admission!

The exhibition focuses on fragments of a family archive in Lisbon: private films and photographs from the 1950s, scrapbooked scenic photos, fashion drawings and still-preserved garments. Maria Teresa Braz (1948) cherishes her family legacy, which includes their life with her amateur photographer father and fashion designer mother, relics of their childhood, and memories of the years of the Salazar dictatorship. The stories in this exhibition are personal, everyday tales, brought to life through Teresa's descriptions of the family photographs and through Lilla Szász's camera. The collaboration between Teresa and Lilla was catalysed by the presence of the camera, the narrative was complemented by the re-enactment of childhood games, the ritualisation of the world of childhood and youth through photography. The evocation of the doll's room can evoke ambivalent emotions: the family home, existing within the framework of the Salazar dictatorship, is both a liberated and protected space for the transmission of internalised conventions and for imaginative play.

Maria Teresa Braz's archive will be brought to life not only through dialogical - verbal and photographic - practices of subjective memory evocation, but also in the broader context of photographic media. By the seventies, the abundance of social and cultural practices of photography led to a flowering of photographic theory; family photographs initially animated the discourse of photographic theory (Susan Sontag's essays), and by the eighties they had become a visual resource alongside dominant historical narratives. Following the archives of Maria Teresa Braz, the main theme of our exhibition is an exploration of the everyday lives of Portuguese women during the decades of the Salazar dictatorship.  Basically, we searched for 'telling' images in three types of visual documentary ensembles - Portuguese feature films, photojournalistic works and a collection of family films. We focused more on photographs that give a sensual picture of everyday life in their visual details, on the behavioural culture of everyday life in the past, including visual traces of self-absorption and constraint, and on representational figures. The result of our research was a poeticisation of everyday stories, a sometimes dramatic, sometimes comic, sometimes embarrassing or funny, but being photographic, fleeting and fragmentary parable of the search for freedom under dictatorship.

The exhibition was supported by the Camoes Institute - Portuguese Language Centre and the National Cultural Fund.

Special Thanks to: Csaba Aknay, Maria Teresa Braz, Estela Casanovas, Dániel Farkas, Fanni Hegedűs, João Miguel Henriques, Zsolt K. Horváth, Emil Hutanu, Andrea Mátyus, Alexandra Nunes, Fatima Ribeiro, Arquivo Fotografico Municipal de Lisboa, Videoteca Municipal de Lisboa

Galériák

1%

2022. júniuselőző hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
22.12345
23.6789101112
24.13141516171819
25.20212223242526
26.27282930