magyarenglish könyvjelzőnekcím : H-2400 Dunaújváros, Vasmű út 12. | telefon/fax: +36 25 412 220 | mobil: +36 20 801 3316 | e-mail: info@ica-d.hu
Facebook Youtube Twitter Google+ RSS
Keresés
NYITVA TARTÁS JEGY HÍRLEVÉL

1% - részletek

Az adó 1%-ról való rendelkezéssel összefüggő szabályok

Az 1% alapja

Csak a határidőben bevallott és megfizetett adó meghatározott részéről lehet rendelkezni.
A magánszemély befizetett adója 1%-át a törvényben felsorolt civil szervezetek részére, további 1%-át egyházak részére ajánlhatja fel. Nincs mód arra, hogy a teljes felajánlható összeg összevonására és egy szervezet/egyház részére való juttatására nincs mód, továbbá az 1-1%-ok sem osztható fel több részre. Az 1+1%-ról két külön nyilatkozatban kell nyilatkozni.

A Modern Művészetért Közalapítvány kedvezményezett, mert
1.    a Fejér Megyei bíróság nyilvántartásba vette 1994. szeptember 12-én a 340. sorszám alatt és, azóta folyamatosan működik, mint kiemelten közhasznú szervezet
2.     belföldi székhelyű,
3.    magyarországi közösség érdekében működik,
4.    közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és alapító okirata is megfelel ebben a tekintetben a Ksztv szerinti előírásoknak;
5.    a Modern Művészetért Közalapítványnak a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és a nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott;
6.    1998. óta határozatlan idejű szerződése van Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Kortárs Művészeti Intézet működtetésére.


A rendelkező nyilatkozat
A magánszemély az adóévet követő május 20-ig köteles eljuttatni a rendelkező nyilatkozatot az adóhatósághoz az 1%tv-ben meghatározott módok egyikén. A rendelkező nyilatkozaton fel kell tüntetni a Modern Művészetért Közalapítvány adószámát (19096304-1-07).
Az adóhatóság az egyes kedvezményezetteknek a jogszabály alapján járó összeget a fenti nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évének december 15. napjáig utalja át, feltéve, hogy a kedvezményezettek határidőn belül megtették a szükséges nyilatkozatokat, és a magánszemély adóbevallása sem szorul kijavításra.
Nyilvánosság
A kedvezményezettnek átutalt összeg olyan költségvetési támogatásnak minősül, amelynek a kedvezményezett közcélú tevékenységéknek megfelelő felhasználását az adóhatóság jogosult ellenőrizni. A felhasználás abban az esetben tekinthető megfelelőnek, amennyiben a kedvezményezett az alapító okiratában, alapszabályában alaptevékenységként meghatározott közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja. A kedvezményezett fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek együttes összege az évente kiutalt összes költségvetési támogatás harminc százalékát nem haladhatja meg. Ha az adóhatóság megállapítja a közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználást, erről határozatot hoz, amelyben rendelkezik az összegnek a visszafizetéséről.

A kedvezményezettnek az 1%tv alapján átutalt összeg felhasználására vonatkozó adatokat az átutalást követő naptári év október 31. napjáig az állami adóhatóság részére elektronikus úton meg kell küldenie.

A felhasználásra vonatkozó adatoknak tartalmazniuk kell:
1.    a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen meghatározva, továbbá
2.    a támogatás esetleges tartalékolásának tényét is, ez utóbbi esetben szintén meg kell határozni a tartalékolás
•    célját,
•    időtartamát, ami nem kehet több 3 évnél, és
•    összegét.

Amennyiben az adóhatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kedvezményezett ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget, illetve közleményében valótlan adatot közölt, úgy határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből.

Érvénytelenség
A rendelkező nyilatkozat érvénytelen, ha a kedvezményezett a jogosultságának fent meghatározott feltételeit a fent meghatározott eljárásban nem igazolja. Ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezett oldalán felmerülő okból érvénytelen, úgy az adóhatóság a rendelkező nyilatkozatot tevő adózót az érvénytelenség okának megjelölése nélkül, alakszerű határozattal értesíti erről a tényről. Az értesítésre legkorábban a rendelkező nyilatkozat évének november 30. napját követően kerülhet sor.

Ha az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat éve november 15. napjáig megállapítja, hogy a nyilatkozat a magánszemély oldalán felmerülő okból érvénytelen, úgy erről a magánszemélyt november 30-ig értesíti. Az adóhatóság az érvényesség kérdésében legkésőbb a rendelkező nyilatkozat évét követő év utolsó napjáig döntést kell, hogy hozzon. Amennyiben a magánszemély személye vagy az adó összege ezen határidőn belül nem állapítható meg, az adóhatóság érvénytelenséget megállapító döntést hoz, és az utalás nem teljesíthető. A döntésről, amennyiben személye megállapítható, a rendelkező magánszemélyt értesíteni kell 30 napon belül, de legkésőbb az említett határidőn belül.

Ha az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat éve november 30-ig nem küld a magánszemélynek a magánszemély oldalán felmerülő érvénytelenségre vonatkozó értesítést, továbbá a magánszemély által megjelölt kedvezményezett az állami adóhatóság internetes honlapján közzétett tájékoztatóban szerepel, úgy a magánszemély által tett rendelkezést teljesíteni kell.

1%

2024. júliuselőző hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
27.1234567
28.891011121314
29.15161718192021
30.22232425262728
31.293031